Beeldhouwwerken en Tekeningen

Bij Mignot Antiq ligt het accent vooral op antieke17de tot 19de-eeuwse schilderijen, tekeningen en beeldhouwwerken, alsook oeuvres uit de 20ste eeuw. Antieke tekeningen, sanguines, studie of esquisses en gravures behoren eveneens tot het expertisedomein van het Mignot Antiq. Vele Oude Meesters maakten in de 17de eeuw tekeningen als voorstudie of als proefwerk voor elementen van een groter schilderij. Bepaalde van deze antieke tekeningen en gravures hebben een hoge verzamelwaarde. Mignot Antiq Kunsthandel heeft hierin een sterke interesse.

Beeldhouwkunst uit de 16de tot 18de eeuw is meestal religieus of mythologisch geïnspireerd. De meeste van de beelden werden gemaakt in opdracht van de Kerk. Mignot Antiq is gespecialiseerd in beeldhouwkunst uit de renaissance en barok, Mechelse albasten reliëfs, gepolychromeerde religieuze beelden, Italiaanse bronzen, marmeren en terracotta beelden uit de Haute Epoque.