Disclaimer

  1. Auteursrecht en recht van de producent van een databank
  2. Merken en handelsnamen
  3. Aansprakelijkheid voor de inhoud
  4. Contact

1. Auteursrecht en recht van de producent van een databank

De site mignot-institut-expertise.com is zowel een werk dat door het auteursrecht wordt beschermd, als een databank waarop P.A.A. bvba de auteursrechten en rechten van de producent bezit. De teksten, lay-out, tekeningen, foto's, films, grafieken en andere bestanddelen van deze site zijn door het auteursrecht beschermd. Elke kopie, adaptatie, wijziging, vertaling, arrangement, publieke mededeling, huur of andere exploitatievorm van het geheel of een deel van deze site, onder het even welke vorm en met om het even welke middelen, zoals elektronische, mechanische of andere middelen, is volstrekt verboden behalve ingeval van voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van P.A.A. bvba. De inhoud van de databank wordt beschermd door het sui generis recht die de producent toelaat om elke opvraging en/of hergebruik van het geheel of een deel van deze inhoud te verbieden. Om het even welke inbreuk op deze rechten kan strafrechtelijk of burgerrechtelijk vervolgd worden.

2. Merken en handelsnamen

De benamingen, logo's en andere tekens die in deze site worden gebruikt, onder andere het logo en de naam P.A.A. bvba, zijn merken en/of handelsnamen die wettelijk beschermd zijn. Elk gebruik ervan of van gelijkaardige tekens is volstrekt verboden zonder het voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van P.A.A. bvba.

3. Aansprakelijkheid voor de inhoud

P.A.A. bvba besteedt de grootste zorg aan het ontwerp en de instandhouding van deze site. P.A.A. bvba kan echter niet de juistheid garanderen van de informatie die zich op deze site bevindt. De gebruiker dient er zich van bewust te zijn dat de informatie zonder voorafgaandelijke kennisgeving gewijzigd kan worden. P.A.A. bvba kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze site of voor het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. P.A.A. bvba kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en het bestaan van andere sites waarmee hyperlinks worden gelegd.

4. Contact

Neem contact met mignot-institut-expertise.com bij vragen en/of opmerkingen via:
Gisseleire Verselaan 15 A
1082 Brussel
België

P.A.A bvba
BE 0891 667 748

Website: https://www.mingot-institut-expertise.com
Email: info@mignot-institut-expertise.com
Telefoonnummer: +32 2 303 43 14