De Sint-Lucasgildes

Vanaf de middeleeuwen had elke ambacht zijn specifieke gilde. De gilde kreeg de naam van de beschermheilige van de ambacht in kwestie, voor de antieke schilders was dit Sint-Lucas. De gilde stond in voor de bescherming en opleiding van zijn leden, maar ook voor het ambacht en de kwaliteitscontrole daarvan. Om toe te kunnen treden tot de Sint-Lucasgilde moest je in de leer gaan bij een oude meester uit de gilde voor een bepaalde periode en vaak ook een meesterproef afleggen. De oudste Sint-Lucasgilde uit de Lage Landen is de Antwerpse, die al in 1382 werd opgericht. Belangrijke leden uit die Antwerpse gilde zijn onder andere Peter Paul Rubens, Adriaen Brouwer, Alexander Adriaenssen enz. Ook in andere grote Zuid- en Noord Nederlandse steden zoals Brussel (voorbeeld van een lid daar is 17de-eeuws meester Victor Honoré Janssens), Amsterdam, Haarlem (Adriaen van Ostade bv.)… ontstonden Sint-Lucasgildes. De gildes bleven nog bestaan tot in de 18de eeuw.