De term: Oude Meesters

Veelal duidt de term Oude Meesters op een vooraanstaande Europese kunstenaar, waarvan het werk bestaat uit een realistische weergave van figuren en landschappen. Over de exacte periode die het concept Oude Meesters bestrijkt is tot op heden nog geen consensus bereikt. Doorgaans wordt de tijdsperiode afgebakend van de 14e eeuw tot de 18e eeuw, al is het belangrijkste kenmerk van een Old Master schilder een bepaald kwaliteitsniveau, over de tijdsgrenzen heen. Ook het gebruik van de klassieke principes van proportie en perspectief vormen een belangrijke karakteristiek in de antieke schilderijen. Vanwege de extensieve tijdsperiode omvatten de schilderijen van Oude Meesters een grote verscheidenheid aan stijlen en bewegingen. Zo vallen werken uit De Nederlandse Gouden Eeuw, rococo, renaissance, romantiek en neoclassicisme allemaal onder deze noemer. Toonaangevende Oude Meesters zijn onder meer Hendrik van Baelen, Melchior d’Hondecoeter, Jan van Goyen en Willem van Mieris.