Barok

De barok is een kunststroming die opkwam vanaf 1580 en doorliep tot de vroege 18de eeuw. Het wordt gezien als een stroming binnen de West-Europese kunst, al benadrukken onderzoekers sinds kort dat de stijlkenmerken ook in Azië, Amerika en Afrika tot uiting kwamen. De belangrijkste kenmerken van barokke schilderijen zijn het realisme, de nadruk op de beweging en emotie, de diagonale composities en het contrasterende licht-donker effect (clair-obscur). De barokstijl vond zijn oorsprong in Italië, waar Caravaggio (1571-1610) als de eerste echte barokke oude meester wordt gezien. In de Spaanse Nederlanden zijn Peter Paul Rubens (1577-1640) en Antoon Van Dyck (1599-1641) de twee belangrijkste barokke old masters.