De kunstmarkt van de 17de eeuw

Veel meer dan in andere landen werd de Hollandse schilderkunst van de Gouden Eeuw beheerst door de kunsthandel. Een neveneffect hiervan was het verwoed verzamelen van kunst. Kunsthandels die de markt bedienden hadden vaak talrijke 17de eeuwse schilders in dienst die een enorme voorraad aan antieke schilderijen produceerden. Hun invloed op de schilderkunst kan niet onderschat worden. Een mogelijke verklaring voor de steeds stijgende bloei van de kunsthandel in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden was het feit dat er geen absolutistisch vorstenhuis aanwezig was die de kunsten centraliseerde en controleerde. Anders dan in buurlanden als Frankrijk, waren kunstschilders in de Nederlanden vrij. Daarnaast kan de grote vraag naar schilderijen niet los gezien worden van de sterk toegenomen welvaart die er tijdens de 17de eeuw een abnormaal hoge vlucht nam.

Ook een verandering in mode en smaak bij het inrichten van een huis was bepalend. Ten slotte pasten schilders diverse technieken toe; het vervaardigen van kleinere schilderijen liet echter de kostprijs dalen en waren sneller klaar dan grote doeken of panelen. Ook de ontwikkeling van nieuwe genres zoals landschappen, zeegezichten en stillevens genoten al snel veel belangstelling en werden immens populair onder de middenklasse die hun rijkdom nu ook in hun huiskamer kon tentoonstellen. Vanaf circa 1625 konden steeds meer mensen zich namelijk een origineel 17de eeuws schilderij veroorloven: kunstbezit werd het nieuwe normaal. Een erfgenaam hiervan dat tot op vandaag doorleeft is het belang van het veilingwezen.