Wat verstaat men onder de 'Gouden Eeuw'?

De term ‘Gouden Eeuw’ is een aanduiding voor de economisch bloeiende periode in de 17de-eeuwse Noordelijke Nederlanden. Op cultureel en artistiek vlak veroorzaakte dit eveneens voorspoed. De nieuwe welvarende burgerij had dan ook nieuw kapitaal ter beschikking om kunst aan te kopen, en daar profiteerden de Oude Meesters van. Enkele gekende antieke schilders uit deze Gouden Eeuw zijn Rembrandt van Rijn, Johannes Vermeer en Frans Hals. Het tijdsbestek van de Gouden Eeuw komt overeen met de kunststroming van de barok. Toch kent de kunst van de Nederlandse School uit deze periode een markant verschil met de katholieke barokschilderkunst uit Italië en de Zuidelijke Nederlanden. Na de reformatie kreeg het protestantisme in de Noordelijke Nederlanden de overhand. De 17de-eeuwse schilderijen uit de Noordelijke Nederlanden kenden daardoor profanere onderwerpen: genrescènes, landschappen en (zelf)portretten waren geen uitzondering meer.