Genres en onderwerpen van antieke schilderijen van oude meesters

Binnen de schilderkunst zijn naast de uiteenlopende kunststromingen eveneens veel verschillende onderwerpen en genres waarneembaar. Een eerste belangrijk genre bij de oude meesters is de landschapsschilderkunst, met beoefenaars als Jan van Goyen en Frans Post. De portretkunst is eveneens een welbekend schildergenre bij de schilderkunst van de old masters, zo is Rembrandt van Rijn bekwaam in het vervaardigen van zowel zelfportretten als groepsportretten. Gedurende de 17de eeuw stijgt de populariteit van het stilleven als schildergenre met onder meer antieke schilders Joachim Beuckelaer, Jan Fijt en Samuel van Hoogstraten. De Gouden Eeuw betekent ook de opkomst van de marineschilderkunst en het stadsgezicht met bijvoorbeeld Johannes Vermeer en Bonaventura Peeters.

Schilderij oude meesters - Mignot Institut