Hollandse landschapsschilderkunst in de 17de eeuw

Het Hollands landschap was in de Gouden Eeuw een geliefd onderwerp onder de oude meesters van toen. Deze werken, met een vaak realistisch lijkende weergave van het landschap, deden het dan ook goed op de kunstmarkt. Ze werden zelden besteld door opdrachtgevers maar wel doorgaans via de handel verkocht aan het brede publiek. Uit historische bronnen, waaronder inventarislijsten, blijkt dat de 17de eeuwse schilderijen werden verkocht door kooplieden, beoefenaars van vrije beroepen en welgestelde ambachtslieden in grote steden. De aristocratie kocht vooral landschappen in de italianiserende trent. De landschappen zijn doorgaans eigentijdse taferelen. Dat blijkt onder andere uit de weergave van de gebouwen, rivierschepen, kleding en omgeving.

Tot op heden zijn er een opmerkelijk hoog aantal 17e eeuwse landschapsschilderijen bewaard gebleven. Het geringe kleurenpalet van de schilders leidde tot een grijsachtige registratie van het Hollands landschap, wat het type zeer herkenbaar maakt. Belangrijke exponenten van dit genre zijn onder meer Jan van Goyen en Jacob van Ruisdael.

Gespecialiseerd in
waardebepaling
17e eeuwse
schilderijen

Mignot Antiq: Deskundig advies en Bemiddeling bij verkoop

Gisseleire Versélaan 15A
1082 Brussel

+32 2 303 43 14
+32 472 66 67 23
info@mignot-antiq-expertise.com