Realisme

Het realisme is een culturele stroming en een stijlstroming in de West-Europese kunst. Het realisme kende haar hoogtepunt rond het midden van de 19de eeuw. De stijl was vrij beperkt qua omvang en kan vooral verbonden worden aan de schilder Gustave Courbet (1819-1877). De benaming van het ‘realisme’ zelf is afkomstig van een tentoonstelling die Courbet in 1855 rond zijn eigen werken organiseerde en waarvan hij de catalogus betitelde met ‘Le Réalisme’. Uiteraard staat het realisme als benaming ook gewoon voor wat de stijl van de antieke schilderijen uit het realisme kenmerkt. Realistische kunstenaars streefden er dan ook naar om een zo’n realistisch en objectief mogelijke weergave te geven van de werkelijkheid. Als thema stonden vaak alledaagse onderwerpen of zelfs de harde realiteit centraal. Dit staat in contrast met de voorgaande stroming van de romantiek: waar net de subjectieve beleving centraal stond.