Renaissance

De renaissance als kunststroming vond zijn oorsprong in het 14de-eeuwse Italië. In ruimere zin wordt de term (letterlijk ‘wedergeboorte’) gebruikt om een algehele historische of culturele periode aan te duiden. De humanisten van de renaissance zetten zich dan ook duidelijk af tegen wat zij als de barbaarse middeleeuwen zagen. Na die periode van stilstand zagen ze hun eigen tijd als een heropleving van de klassieke oudheid. Pas in de 16de eeuw drong de renaissancestijl door in oude schilderijen van de meer noordelijkere regio’s. De meest vernieuwende elementen die de oude meesters van de renaissance toepasten waren het lineair perspectief en een verhoogde naturalistische uitvoering van de figuren, het landschap en de architectuur.

Omdat het om zo’n lange en gediversifieerde periode gaat, is het echter moeilijk om alle oude renaissance-schilderijen over dezelfde lijn te trekken. Enkele antieke 16de-eeuwse renaissanceschilders uit de Nederlanden waren Bernard de Rijckere (ca. 1535-1590) en Michel Coxie (1499-1592).