Aert Anthonisz

Aert Anthonisz. was een Nederlandse 16de eeuwse oude meester. Hij schilderde voornamelijk marine-taferelen.

Zeegezichten: schilderijen oude meesters
Geboortedatum 1579-1580 Antwerpen
Overleden 1620 Amsterdam
Oorsprong Nederlands
Stijl(en) Barok

Aert Anthonisz. werd tussen 1579 en 1580 geboren in Antwerpen. Mogelijk zijn de oude meesters Aert van Antum en Aert Anthonisz. dezelfde persoon, waardoor beide namen vaak naast elkaar worden gebruikt. De 16de eeuwse schilder woonde sinds 1591 in Amsterdam, waar hij zijn hele leven bleef wonen en werken. In 1614 reisde hij kort terug naar de Zuidelijke-Nederlanden, naar Mechelen, maar het is onduidelijk of hij daar ook voor een langere tijd verbleef. Als leermeester van Aert Anthonisz. wordt de antieke schilder Hendrik Vroom (1562/63-1640) aangeduid, al is daar geen duidelijk bewijs van. Qua stijl en thematiek kennen beide old masters gelijkenissen. Hendrik Vroom schilderde net als Aert Anthonisz. dan ook voornamelijk marine-taferelen. Al was Hendrik Vroom misschien niet officieel de leermeester van Aert Anthonisz., hij lijkt hoe dan een invloed te hebben gehad op de jongere schilder.