Berthe Art

De Belgische kunstschilderes Berthe Art genoot een opleiding in de schilderkunst in de ateliers van Franz Binjé, een impressionistisch kunstschilder, te Brussel.

Geboortedatum 1857 Brussel
Overleden 1934 Sint-Gillis
Oorsprong Belgisch

Later vestigde Berthe Art zich zoals vele negentiende eeuwse kunstenaars in Parijs, wat toen het walhalla van de schilderkunst was. Ze ging er in de leer bij de befaamde Alfred Stevens, een portret- en genreschilder. Ginds specialiseerde ze zich in het uitbeelden van bloemen en stillevens, zowel uitgewerkt in olieverf als in pastel. Haar schilderijen worden weleens ‘accessoire-stillevens’ genoemd, vanwege de voorstellingen van antiquiteiten, biblots en prullaria. Al snel verwierf kunstenares Berthe Art naam en faam als uitstekend pastelliste. Haar voorkeur voor landschappen, stillevens en bloemstukken uit zich duidelijk in haar schilderijen. Berthe Art was ook een medeoprichtster van de kunstenaarsvereniging Cercle des Femmes Peintres. Bekende leden waren onder andere Marguerite Dielman, Alice Ronner en Emma Verwee. De groep beeldend kunstenaressen in Brussel was actief tussen 1888 en 1893. Men zou in totaal vier tentoonstellingen organiseren. Ook zou Art teken- en aquarellessen geven aan meisjes uit betere kringen. Een van haar leerlingen was Jeanne Maquet-Tombu, eveneens een schilderes van bloemen en stillevens. De Franse schilder Roger Parent, die in Brussel onderdak kreeg van Berthe Art, vervaardigde een bekend portret van haar. Ze werd voorgesteld met een stuk pastelkrijt in de hand, met achter de tafel de details van een schilderij.