Hendrik Willem Mesdag

Hendrik Willem Mesdag genoot bekendheid als Nederlands kunstschilder, lithograaf en aquarellist. Hij specialiseerde zich in het vervaardigen van marine schilderijen.

Geboortedatum 1831 Groningen
Overleden 1915 Den Haag
Oorsprong Nederlands

Hoewel Hendrik Willem Mesdag reeds op jonge leeftijd een grote belangstelling toonde voor tekenen en schilderen, werd hij al snel ingezet als zakenman in het bedrijf van zijn familie. In 1866 besloot hij dan toch om als professioneel schilder aan de slag te gaan. Hij werd hierin sterk aangemoedigd door zijn vrouw, Sientje van Houten, die tevens ook een belangrijke Nederlandse schilderes was. Hendrik Willem Mesdag kreeg lessen van C.B. Buijs en J.H.  Egenberger, een befaamd schilder en fotograaf. De kunstschilder werkte nauw samen met Johannes Warnarbus Bilders, een kunstschilder met wie hij vele zomers samenbracht in  Oosterbeek, ook wel bekend als het ‘Hollandse Barbizon’. Zijn grootste leermeester was Willem Roelofs, die toen in Brussel actief was. Ook onderhield hij een bijzonder goede  vriendschapsband met dierenschilder Alfred Verwee. De meest voorkomende thematiek in zijn oeuvre is zonder twijfel de zee. Panorama Mesdag is dan ook zijn bekendste schilderij. Vanaf 1870  kreeg hij grote erkenning voor zijn werk; hij won onder meer een gouden medaille op de Parijse Salon. Daarna volgden exposities van zijn schilderijen elkaar snel op in onder meer Londen,  Lyon, Philadelphia, Amsterdam, Berlijn en Firenze. Ook speelde de kunstenaar een belangrijke rol in het Haagse kunstlandschap. Mesdag was lange tijd de voorzitter van het genootschap Pulchri Studio en verzorgde meerdere tentoonstellingen in de artistieke stad.  Daarnaast zou hij ook beroemdheid verwerven voor zijn enorme collectie aan waardevolle schilderijen, waarin de School van Barbizon een opvallende rol speelde.