Oude Meesters: verschil tussen Meester zelf, toegeschreven aan, omgeving van, school van, navolger van

In het discours van de wereld van de Oude Meesters vinden we heel wat verschillen in terminologie als men het over de maker van een bepaald antiek schilderij heeft. Een Oude Meester is meestal een vooraanstaande Europese kunstenaar uit de periode van de 14e tot de 18e eeuw, waarvan het werk bestaat uit een realistische weergave van figuren en landschappen. Wanneer met absolute zekerheid kan gesteld worden dat een antiek schilderij van een bepaalde Oude Meester is, zal je enkel de naam van de kunstenaar bij het werk vinden. Staat er echter “toegeschreven aan”, dan associeert men het auteurschap van het schilderij aan een antieke schilder op basis van gelijkenissen in het werk en diens oeuvre. Bij het lezen van “uit de omgeving van” bestaat er geen consensus over welke Oude Meester het werk gemaakt heeft, maar kan men aan de hand van de eigenschappen van het werk zoals materiaalgebruik, techniek, stijl en onderwerpen, wel situeren in welke contreien de schilder zich bevond en wie zijn collega Oude Meesters waren. Een voorbeeld van de term “een school van” is bijvoorbeeld de Vlaamse Primitieven, waarmee men doelt op een bepaalde groep kunstschilders uit een afgebakende omgeving en tijd, met éénzelfde stijl. Met “navolger van” wil men duidelijk maken dat schilder in kwestie grote voorgangers of kunststromingen navolgt, in plaats van nieuwe ideeën aan te brengen. Vaak zijn het evenwel de navolgers die bijdragen aan de vestiging en erkenning van de stijl van de Oude Meester of stroming die ze hanteren.

Antieke schilders Mignot Institut